Phương hướng

  • b3b2902d-6f49-4c8b-8e08-ddcbb3db9cdb

Làm thế nào để có được khách sạn Best Louis Hamilton Changwon

Từ Trạm xe buýt Changwon

- Đi xe buýt số 106 để đến Khu mua sắm Gyung-chang. (12 điểm dừng, 13 phút) Khách sạn cách trạm xe buýt 222 m.

Từ Trạm Trung tâm Changwon

- Đi xe buýt # 210 (3 điểm dừng, 9 phút) và chuyển tới # 150 tại Bộ phận Nhân lực Quân đội. (4 điểm dừng, 10 phút)
- Đưa ra tại Khu mua sắm Gyung-chang. Khách sạn cách trạm xe buýt 222 m.

Xe đón / đón khách

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.
(Nhấn vào để hỏi)
지도 크게 보기
2017.11.8 | 지도 크게 보기 ©  NAVER Corp.